Vissza

Adatkezelési szabályzat

A Balaton Vitorlás Egyesület, a mancsaft.hu közösségi weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata


a) Az adatkezelő neve:

Balaton Vitorlás Egyesület, továbbiakban: mancsaft.hu  vagy Szolgáltató.

b) Az adatkezelő elérhetősége:

mancsaft@mancsaft.hu

Hermann Tibor +36 30 9 159 119
Hergott Rodrigo +36 30 303 5252

c) Az adatkezelés megnevezése:

adatkezelés, a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében

d) Az adatkezelés jogalapja:

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

e) A kezelt adatok köre:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok: vezetéknév, keresztnév, nem, testsúly, magasság, ország, város, e-mail cím, telefonszám. Az adatokhoz az — e-mail cím és a telefonszám kivételével — mancsaft.hu szolgáltatás összes felhasználója hozzáfér. A felhasználó által megadott e-mail cím és telefonszám, csak akkor látható mindenki számára, ha a felhasználó hozzájárul, amit az „alternatív telefonszám” és az „alternatív e-mail cím” mezők kitöltésével tehet meg.


f) A felhasználó önkéntes tevékenységének következtében, az adatlapon megjelenő, felhasználó döntése alapján megadott adatok: pl. végzettségek, érdeklődési körök, beszélt nyelvek, születési név, születési dátum, MVSz érvényes tagság, hajótulajdonos vagyok, magamról a hajózással kapcsolatosan,  magamról általában, weboldal, avatar (feltöltött profilkép), gyakorlatok poszton, hajókategórián, hajótípuson.


g) A felhasználó döntése alapján az adatlapon megadott adatok vagy egyéb közösségi tevékenységhez kapcsolódó adat: különösen a felhasználó telefonszáma, e-mail címe. Az  itt megadott adatokról a felhasználó dönthet, hogy vagy senki, vagy a mancsaft.hu szolgáltatás összes felhasználója láthassa.


h) A mancsaft.hu szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a Google Analytics rendszer automatikusan naplózza. A mancsaft.hu a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Az utolsó látogatás időpontjához a mancsaft.hu összes felhasználója hozzáfér, a többi adathoz kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozó fér hozzá.

i) Az adatkezelés célja:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása pl. dokumentumok le- és feltöltésének lehetősége, hozzászólás a fórumhoz.

A felhasználó önkéntes tevékenységének következtében az adatlapon a felhasználó döntése alapján megadott adatok esetében az adatkezelésének célja belső internetes közösség alkotása, a felhasználók azonosítása. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg.

A felhasználó önkéntes döntése alapján, az adatlapon megadott adatok, vagy egyéb közösségi tevékenységhez kapcsolódó adatok esetében az adatkezelés célja belső internetes közösség alkotása, a felhasználók azonosítása. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg.

A mancsaft.hu szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

j) Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezését követően az adatkezelő 6 napon belül törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a mancsaft.hu a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

A felhasználó önkéntes tevékenységének következtében az adatlapon megjelenő a felhasználó döntése alapján megadott adatok, amíg a felhasználó önkéntes tevékenysége/döntése  alapján azok megjelennek, illetve személyre szabott reklámok/tartalmak esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.


A felhasználó döntése alapján, az adatlapon megadott adatok vagy egyéb közösségi tevékenységhez kapcsolódó adatok esetében, amíg a felhasználó önkéntes döntése/tevékenysége alapján azok megjelennek, illetve személyre szabott reklámok/tartalmak esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.

A mancsaft.hu szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében  az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

A szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését a mancsaft.hu szolgáltatás igénybevételében. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

k) A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a mancsaft@mancsaft.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

l) Személyre szabott reklámok/tartalmak:


A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. Az f) pontban található adatokat a szolgáltató felhasználja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg. A hirdetési csíkok és a személyre szabott tartalmak
kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges.

A kimenő, értesítő levelek alján megjelenő hirdetések nem tekinthetőek személyre szabott reklámnak, a reklámok véletlenszerűen kerülnek a kimenő értesítő levelek aljára, ezek esetében Szolgáltató személyes adatokat nem kezel.

m) Kapcsolatteremtés

A Szolgáltató kizár minden felelősséget, a felhasználó által a honlapon történő kapcsolatteremtés következtében hozzáférhető személyes adatok, egyéb harmadik személyek által történő felhasználásával kapcsolatban.

n) Alkalmazások


Az alkalmazások: Mancsaftkeresés, Hajóznék, Hajókeresés, Tagkeresés használata során a felhasználó a Szolgáltató kizár minden felelősséget, a felhasználó által alkalmazások használata következtében hozzáférhető vagy megadott személyes adatok, akár az alkalmazás fejlesztője, akár az alkalmazás más használói akár egyéb harmadik személyek által történő felhasználásával kapcsolatban.

o) Adatfeldolgozó megnevezése:


Balaton Vitorlás Egyesület

p) Adatfeldolgozó elérhetősége:

mancsaft@mancsaft.hu

Hermann Tibor +36 30 9 159 119
Hergott Rodrigo +36 30 303 5252

q) Adatfeldolgozás megnevezése:


A  Balaton Vitorlás Egyesület a mancsaft@mancsaft.hu címre érkező törlési igényeket hajtja végre.

r) Adatbiztonsági intézkedések:


A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a Szerverpark Interware Data Center szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk, zártláncú video megfigyelő rendszer (90 napos archiválással).

s) Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:


A mancsaft.hu fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

t) A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:


Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az mancsaft@mancsaft.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

v) Jogérvényesítési lehetőségek:


A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is, dr. Jóri András adatvédelmi biztos, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a mancsaft@mancsaft.hu e-mail címen.

Fel